Državni zavod za zaštitu prirode je središnja ustanova koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj. Osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 30. listopada 2002. godine , a započeo je sa radom u rujnu 2003. godine.

Državni zavod za zaštitu prirode provodi niz aktivnosti kojima je cilj kvalitetnim stručnim radom dugoročno osigurati očuvanje i unaprjeđenje zaštite prirode u Hrvatskoj. U sklopu svojih djelatnosti Zavod prikuplja i obrađuje podatake o biološkoj raznolikosti Hrvatske, izrađuje stručne podloge za zaštitu prirode, surađuje s ostalim javnim ustanovama za zaštitu prirode , obavlja stručne poslove u svezi sa izradom studija o prihvatljivosti zahvata za prirodu, organizira i provodi odgojno - obrazovne i promidžbene aktivnosti u zaštiti prirode , provodi ili surađuje u provođenju projekata i programa zaštite prirode i dr.

Od 2003. godine Zavod je kontinuirano radio na izradi prijedloga ekološke mreže republike Hrvatske koja je proglašena Uredbom Vlade u listopadu 2007. godine. U procesu pristupanja EU, Zavod izrađuje prijedlog područja za ekološku mrežu Natura 2000.

U sklopu međunarodnog projekta „Zaštita biološke raznolikosti poplavnih nizina rijeke Save “ Državni zavod za zaštitu prirode jedan je od partnera na projektu te svojim radom daje stručni doprinos provođenju projekta kroz sudjelovanje u radnim grupama i na radionicama. Na projektu rade sljedeći djelatnici Zavoda:

Kontakt
Jasminka Radović
Državni zavod za zaštitu prirode
Trg Mažuranića 5, 10 100 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 5502 931
Email : jasminka.radovic@dzzp.hr
www.dzzp.hr