Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Centar za ekologiju i prirodne resurse (Cepres) kao organizaciona cjelina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu okuplja kadar koji profesionalno djeluju u oblasti razvoja i primjene okolinskih nauka u Bosni i Hercegovini.

Generalni cilj Cepres-a je sticanje i efikasna primjena znanja i iskustava iz oblasti razvoja, istraživanja i primjene svih segmenata vezanih za ekološke nauke. Posebnu važnost Cepres daje promociji i očuvanju biodiverziteta Bosne i Hercegovine, te implementaciji svih ciljeva Konvencije o biološkoj raznolikosti, te se promocija održive upotrebe bioloških resursa postavlja kao prioritetni zadatak Društva.

Informatička i istraživačke laboratorije centra za ekologiju se nalaze pri Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu.

Cepres propagira, te samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama, realizuje sljedeće aktivnosti:

  • Kreira, dizajnira i realizuje moderna originalna istraživanja svih nivoa biodiverziteta, u cilju evaluacije stanja i promocije održive upotrebe;
  • Aktivno djeluje na implementaciji principa Konvencije o biodiverzitetu u oblasti upravljanja okolišem u Bosni i Hercegovini;
  • djeluje u oblasti edukacije i uspostave ekološke svijesti kod različitih ciljanih grupa na lokalnom nivou;
  • djeluje u oblasti standardizacije primjene okolišne legislative na različitim nivoima adminstrativnih ovlasti;
  • priprema i provodi akcione planove i programe za okoliš na lokalnom nivou,
  • organizuje manifestacije i događaje vezane uz obilježavanje važnih datuma (Dan planete Zemlje, Dan biodiverziteta, etc.);
  • obavlja druge djelatnosti iz oblasti propagiranja konzervacije elemenata kvalitetne životne sredine.

Centar za ekologiju u svom članstvu ima i iskusne i referentne eksperte iz oblasti biodiverziteta Bosne i Hercegovine, saradnike Univerziteta u Sarajevu, koji su pod rukovodstvom prof. dr. Sulejmana Redžića realizirali značajan broj projekata iz oblasti inventarizacije, evaluacije i konzervacije biodiverziteta.

U proteklih deset godina, strucni tim Cepresa je razvio vlastitu, sada vec renomiranu, metodologiju procjene stanja ekosistema na osnovu precizno determiniranih indikatora, te istu primjenio u projektima ciji je zadatak bio identifikacija i valorizacija prirodnih vrijednosti podrucja od interesa.

Centar za ekologiju i prirodne resurse je od pocetka svog djelovanja pratio i bio orijentiran prema savremenim evropskim i svjetskim trendovima na polju zastite i unapredjenja okolisa. Stoga je ekosistemski pristup, kao osnovno orudje Konvencije o biodiverzitetu (CBD), okvir unutar kojeg Cepres ostvaruje svoju ukupnu aktivnost. To je strategija koja zasnovana na integrisanom upravljanju kopnom, vodom i bioloskim sistemima, sto je prema Konvenciji ostvarivo kroz uspostavu efikasne mreze zasticenih podrucja. Sukladno tome, i svojoj sustinskoj opredjeljenosti, članovi Cepresa su u proteklih pet godina realizirali nekoliko internacionalnih projekata, među kojima kao najznačajnije izdvajamo projekte “Uspostava Emerald mreze u Bosni i Hercegovini” i “Integrisano upravljanje slivnim područjem rijeke Save“.

Kontakt
Sulejman Redžić
Prirodno-matematički fakultet , Zmaja od Bosne 33-35
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 649 196
Fax: +387 33 649 359
Email: redzic0102@yahoo.com