Poljoprivredni institut Republike Srpske

Poljoprivredni institut RS, Banja Luka je osnovan 1947. godine, a trenutno zaposljava 73 radnika. Istrazivački tim Instituta sastavljen je od 9 doktora nauka, 8 magistara i 9 diplomiranih inžinjera poljoprivrede. I zmeđu ostalog, I nstitut poseduje

  • potrebne objekte, kao i vlastito zemljište, te svu drugu neophodnu opremu i mašine za eksperimentalni rad i ispitivanja raznih vrsta poljoprivrednih biljaka u polju;
  • obučen kadar i savremeno opremljene laboratorije za agrohemiju i agroekologiju, zaštitu bilja, sjemenarstvo i biotehnologiju;
  • vlastitu banku gena sastavljenu od velikog broja različitih populacija, linija i sorti raznih vrsta poljoprivrednih biljaka;
  • priznate vlastite kreacije - sorte i hibride raznih vrsta poljoprivrednih biljaka.

Zavod za agrohemiju i agroekologiju

Zavod je osnovan 1978. godine pod vodstvom  prof. dr Vukote Okiljevića  sa prvobitnim zadatkom da se bavi istraživanjima u oblasti agro i hidromelioracija. U to vrijeme najznačajnije aktivnosti su bili veliki investicioni projekti melioracija u Posavini (Lijevče polje, Nožička, Dubička ravan...), a kasnije sredinom 80-tih godina projekti hidro i agromelioracija kraških polja (tresetna zemljišta Grahova, Livna i Glamoča). Pored ovih, odvijale su se i aktivnosti sistematske kontrole plodnosti zemljišta, prvenstveno na velikim državnim imanjima. Tokom poslednjih godina, pod vodstvom  prof. dr Petra Durmana, osnovna aktivnost Zavoda je bila usmjerena ka rješavanju problema vezanih za agrohemiju i ishranu biljaka te uvođenja sistema kontrole plodnosti zemljišta na malim parcelama. Danas Zavod raspolaže sa moderno opremljenim laboratorijskim prostorom, savremenom terenskom i laboratorijskom opremom za istraživanja zemljišta, biljnog materijala i voda u svrhu pravilne ishrane poljoprivrednih kultura te očuvanja i zaštite životne sredine.

Zavod se kontinuirano razvija, prati razvoj i uvodi  nove tehnologije, tako da je jedna od prvih institucija u BiH koja je počela sa primjenom geoinformacionog sistema (GIS) u poljoprivredi. Zavod je aktivno učestvovao na mnogim međunarodnim projektima.

U okviru Zavoda je stalno zaposleno 6 radnika od toga 3 magistra (dva doktoranta), jedan dipl.ing. poljoprivrede (magistrant na fitofarmaciji), jedan poljoprivredni i jedan hemijski tehničar.

Naučno istraživačke i uslužne djelatnosti u Zavodu se sprovode kroz nekoliko organizacionih cijelina:

•  Odjeljenje za zemiljište
•  Odjeljenje za agrohemiju i ishranu biljaka
•  Odjeljenje za agroekologiju
•  Odjeljenje za GIS

Kontakt
Tihomir Predić
Poljoprivredni Institut Republike Srpske
Knjaza Miloša 17, 78000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 51 321 490
Fax: +387 51 312 792
Email: agrohemija@blic.net
www.poljinstbl.com